//////

WŁASNY PROJEKT

Opisując własny projekt willi Pisani w Bagnolo, położonej w małej miejscowości niedaleko Lonedo (pod Vicenzą), ukazuje sposób rozmiesz­czenia poszczególnych zabudowań pod kątem funkcji, jaką mają spełniać, a więc bierze pod uwagę miejsce ulokowania mieszkania właściciela i po­wiązanie go portykami z budynkami gospodarczymi, dalej proporcje sal, rolę loggi i reprezentacyjność całego założenia. Resztę uwag o kon­cepcji przestrzennej zabudowań willi przenosi na rysunek, który powinien mówić sam za siebie, jeśli idzie o proporcję i harmonię brył całego układu. f“~ Trafność rozwiązań przestrzennych Palladia leży w doborze właściwych i proporcji i to proporcji, które znane były równie dobrze starożytnym, jak i współczesnym architektom.

SZTUKA ARCHITEKTONICZNA

Sztuka architektoniczna, ustalająca kształty przestrzenne zgodnie z podstawowymi regułami i prawami, stała się więc odbiciem nowego zapotrzebowania społecznego oraz wyrazem tych kryteriów estetycznych, które artysta ugruntował na prawach rządzących jeszcze w epoce staro- żytnej. Tak więc humanistyczny program i akceptacja praw rządzącycn naturą precyzowały wyżej wspomniane kryteria estetyczne renesansu, które nabierały w różnych krajach i w różnych środowiskach artystycznych cech rodzimości, kształtując się na własnej bazie gospodarczo-społecznej, a także politycznej.Zarówno poglądy jak i formy architektoniczne – za pośrednictwem przybywających z Włoch artystów oraz polskiej młodzieży tam studiują­cej – docierały na teren Polski, gdzie w wyniku specyficznych polskich potrzeb nabierały cech narodowych.

BADANIA DZIEŁ STAROŻYTNYCH

Te rozważania, oparte na pracach teoretycznych, ujawniły, że zarówno starożytni, jak i przedstawiciele odrodzenia operowali prawidłami analogii i harmonii, które w istocie rzeczy przetrwały do czasów nam współczesnych. Jednakże dopiero wówczas, kiedy w roku 1485 zostało wydane dziełoO  architekturze ksufg dziesięć. Witruwiusz stał się wielkim ojcem systema­tyki tego, co się tyczy analogii i prawideł modułu. Witruwiusz. a zgodnie z nim i teoretycy odrodzenia uważali, że to, „co po grecku zowie się ana­logią”, było jednym z najwybitniejszych, najbardziej istotnych drogo­wskazów dla architektów.Badania dzieł starożytnych i tekstów traktatów teoretycznych, podjęte w wieku XX. pozwoliły zidentyfikować pojęcie, jakim operowano używając, słowa analogia.

Materiały budowlane

Dobrze jest zdecydować się na wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych do danego projektu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić sobie wiele korzyści. Przy pomocy pewnych z nich koszty związane z ogrzewaniem będą wydawały się o wiele mniejsze. Należy zaznaczyć, że tutaj świetnie przedstawiają się stropy klimatyczne. Zapewniają nam świetną swobodę projektowania, jak i meblowania pomieszczeń. W tym przypadku system grzewczy znajduje się bezpośrednio na stronie. Dlatego nie wymaga on podwyższenia podłogi, jak to występuje w przypadku ogrzewania podłogowego. Także nie zajmuje takie ogrzewanie dodatkowego miejsca na ścianie. Sprawdza silono w mniejszych pomieszczeniach, jak i bardziej nowoczesnych. Są one dostarczone na budowę w postaci gotowych elementów. A montaż przebiega w szybkim czasie. Widzimy, że wykorzystanie takiej technologii przyczynia się do wielu korzyści. Dlatego dobrze będzie zdecydować się na takie nowoczesne budownictwo, którego użytkowanie jest dla nas wygodniejsze.

Dom

Także w projekcie domu jednorodzinnego należy zwrócić uwagę na formę utworzenia stropu. To ona będzie miała istotna wpływ na to, jak ciepło będzie się zachowywało w naszym mieszkaniu. Takie stopoogrzewanie konwekcyjne powoduje, że temperatura powierzchni elementów pomieszczenia, na przykład mebli, ścian, drzwi, wydaje się być różna od temperatury powietrza w pomieszczeniu. Dlatego siedzą przy ścianie, oknie odczuwamy pewne zimno. Jednak równomierne ogrzanie pomieszczeń na całej powierzchni będziemy mogli uzyskać poprzez zastosowanie stropów klimatycznych. To ich działanie jest zaprezentowane w formie wymiany ciepła. Dlatego powoduje ona, że ciepło przemieszcza się na zimną powierzchnię. Dlatego całe mieszkanie w tym przypadku wydaje się być skutecznie ogrzane. Warto jest wspomnieć o innych formach ogrzewania, które także wydają się być skuteczne. Wiele osób zauważa, że dobrym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe, ponieważ jest wygodne, a przy tym wydaje się być dla nas bardzo przyjemne.

Ogrzewanie

Co możemy zaliczyć do takiej popularnej formy ogrzewania? Zapewne ogrzewanie konwekcyjne, do którego wlicza się także ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach. Tutaj ciepło rozprowadza się poprzez okrężne wirowania. Zapewnienie sobie takiego systemu wydaje się być dla nas dobrym rozwiązaniem. Musimy przyznać, że jest ono bardzo komfortowe. Ciepło w nogi, to komfort, z którego będziemy bardzo zadowoleni. A utworzenie takiej instalacji powinno być już uwzględnione w czasie tworzenia projektu domu jednorodzinnego. Dzięki temu już wcześniej będziemy mogli postarać się o uwzględnienie takiej instalacji grzewczej. Poza tym możemy ustalić, jak będzie przedstawiało się dokładnie ogrzewanie naszego mieszkania. Na przykład możemy zdecydować się na pewne elementy instalacji dotyczącej alternatywnych form ogrzewania mieszkania. W przypadku dachów będziemy mogli zapewnić sobie zainstalowanie kolektorów słonecznych, które także są uznane za dobrą możliwość dogrzewania mieszkania. W ten sposób koszty ogrzewania będą o wiele niższe.

Pompa ciepła

Świetne możliwości jest w stanie zapewnić nam pompa ciepła. Taka powietrza pompa ciepła bierze pod uwagę dużą zmienność środowiska pracy, a przy tym uwzględnia jak najlepsze warunki. Jest to przede wszystkim zależne od temperatury otoczenia, jak i zasilania. To z powierzchni pompy ciepła można korzystać przez cały rok. Jednak musimy zaznaczyć, że ich moc, jak i efektywność ulega pewnym zmianom. Za pomocą pompy ciepła uzyskujemy maksymalną temperaturę podgrzewania wody grzewczej do 60 stopni Celsjusza. Poza tym sami będziemy mogli zdecydować się na ustalenie parametrów wody grzewczej, zarówno chłodzącej, jak i użytkowej. Wprowadzenie takich działań wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Musimy zaznaczyć, że pewne materiały budowlane, które są wykorzystane do projektu domu jednorodzinnego, także wpływają na koszty ogrzewania. Dotyczy to lepszej formy izolacji, jak i akustyczności naszego mieszkania. Pewne materiały gwarantują nam zapewnienie sobie takich cech w mieszkaniu, dzięki czemu jego nagrzanie starcza na długo.

Mieszkania

W przypadku mieszkań możemy zauważyć taką pewne formy ogrzewania. Mają one istotny wpływ na ot, jak przedstawiają się związane z tym koszty. Powinniśmy zaznaczyć, że ważne jest zastosowanie odpowiedniej pompy ciepła. Takie pompy posiadają działanie typu zainstaluj, uruchom i zapomnij. Dlatego mogą one działać już przez bardzo długi okres, samoczynnie się załączać. Poza tym tego typu pompy nie emitują jakichkolwiek zanieczyszczeń. To wydaje się być bardzo ekologiczna forma pozyskiwania ciepła. Poza tym warto jest zwrócić uwagę na formę utworzenia mieszkania. Przy pomocy pewnych działań będziemy mogli zapewnić sobie w ciągu dnia światło dzienne. Na przykład niektórzy wybierają materiały budowlane w postaci przeszklonych ścian. To powoduje, że takie światło dzienne znajduje się w każdym pomieszczeniu w naszym mieszkaniu. Jednak pewne z nich staramy się ograniczyć, na przykład łazienkę, jeśli chodzi o widoczność. Poza tym możemy zdecydować się na wybór takich materiałów budowlanych, które zapewniają nam lepszą formę izolacji.

Inteligentny dom

Sama kontrola inteligentnego domu wydaje się być dla nas cennym działaniem. Możemy zaznaczyć, że taki dom zapewnia nam również odpowiednią kontrolę wszelkich urządzeń, które tam posiadamy. Na przykład pod względem telewizora, będziemy mogli włączyć nagrywanie ulubionego programy, który obejrzymy wieczorem. Poza tym możemy w tym przypadku starać się zarządzać naszą kuchnią. Ustawienie piekarnika w odpowiednim momencie, zapewni nam przygotowanie bardzo smacznego posiłku. Jest wiele pomysłów na tworzenie takiego inteligentnego domu. Będziemy mogli w tym kierunku zdecydować się na pomysły, które zapewniają nam architekci takich domów. Są oni obeznani w zainstalowaniu odpowiedniej instalacji, jak i zakupieniu urządzeń, które stawiają nasze mieszkanie na dużej pozycji intelektualnej. Użytkowanie takiego mieszkanie będziemy mogli wykonywać także przy pomocy pewnych pilotów. Niektórzy uwzględniają zarządzanie mieszkanie poprzez Internet. Może to następować także w momencie, kiedy to nie znajdujemy się w takim mieszkaniu. Zapewne to również stanowi dla nas pewną formę bezpieczeństwa.

Architekci

Spotkać można ich na każdym kroku. Firmy oferują się w Internecie, w gazetach. W sumie nawet nie muszą się reklamować, bo klienci przychodzą do nich drzwiami i oknami. Firmy zatrudniające architektów, to firmy, które na brak zleceń narzekać nie mogą. Cały czas buduje się coś nowego, do czego prędzej musi zostać narysowany plan. Tylko odpowiednio wyedukowani ludzie z talentem, mogą tworzyć takie projekty. Przede wszystkim architekt musi mieć talent do rysowania. Później latami musi uczyć się rysunku technicznego, żeby dostać się na wymarzoną uczelnię. Po ukończeniu studiów nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ firmy ciągle potrzebują takich pracowników. Nie jest ich zbyt wielu, ponieważ studia na kierunku architektura są bardzo trudne. Jeśli ktoś ma odpowiedni talent i chęci do robienia czegoś takiego w życiu, to trzeba go zachęcać. Jest to bardzo dobrze płatna praca. Minusy także są, jak np. fakt, że nad niektórymi projektami trzeba siedzieć tygodniami. Sam cykl kształcenia na uczelni wyższej, także jest bardzo trudny do ukończenia, jeśli ktoś je zbyt leniwy.

OD NAJWAŻNIEJSZYCH CZASÓW

gottfried_boehm_pilgrimage_church_neviges_1963-1972_-_02

Brakuje jednak wśród tych problemów kryterium podstawowego z punktu widzenia architektury jako sztuki, a mianowicie kryterium piękna.Od najdawniejszych czasów uważa się, że dzieło architektoniczne można ocenić pozytywnie, uznać je za dobre wówczas, gdy spełnia cztery jednakowo ważne warunki: jest dobre pod względem funkcjonalnym, konstrukcyjnym, ekonomicznym i estetycznym. Do tego dziś jeszcze trzeba dodać – jest użyteczne społecznie. Z tego by wynikało, że za dobre uznamy tylko takie dzieło architektoniczne, które w równym stopniu spełnia wszystkie wymienione warunki. Wystarczy, żeby którykolwiek z nich nie był w najlepszy sposób spełniony, aby uznać takie dzieło za nieudolne, nie odpowiadające zamówieniu społecznemu, a w niektórych wypadkach wręcz świadczące o regresie w dziedzinie architektury.

SŁUSZNOŚĆ SWOICH WYWODÓW

hanpenang global city

W tym względzie szczególnie interesująca jest uwaga o konieczności stopniowania ozdób. Sierakowski pisze: „Rzecz iaka iest prawdziwie piękna, kiedy z początku podoba się średnio, podobanie to powiększa się, a na ostatek pięknością zadziwia”. Cytując fragmenty teoretycznych rozważań Sierakowskiego, należą­cego jeszcze do epoki oświecenia, które przywraca sztuce klasycznej ponownie rolę wiodącą w architekturze, warto zwrócić uwagę, że Siera­kowski w równym stopniu interesuje się pojedynczym budynkiem, jak i miastem, a więc generalnie problemami kompozycji przestrzennej. I jeszcze jedno: niewielu teoretyków dla udowodnienia swoich tez podej­muje krytykę dzieł architektonicznych, ażeby jeszcze dobitniej podkreślić słuszność swoich wywodów.

NEGATYWNY PRZYKŁAD

vatican1

Cały swój wywód w tym względzie Sierakowski charakteryzuje przykładem negatywnym, to znaczy takim, który nie podporządkowuje się tej zasadzie pisze: „Pałac Waty­kanu, z którejkolwiek strony widziany bądź wewnątrz bądź zewnątrz, nie podoba się dla swojego nieporządku”. Z kolei według mego „Jedność zasadza się na tem, ażeby wszystkie części jednego budynku i wszystkie jego ozdoby odpowiadały przedmiotowi głównemu i sprawiały całość razem iedną i samą”, a dalej „Przez prostotę w budownictwie rozumie się to, co iest bez pomieszania, bez zagmatwania, i to co iest przeciwne składa­nemu i zawikłanemu. Prostota więc nie iest ubóstwem, ani iest sprzeczną z bogactwem. Panteon bogaty w ozdoby, iednak iesi prostym; gdyż lego ozdoby są ułożone podług naturalności z rozróżnieniem i łatwością.

Z KOMENTARZA

__b_pecka-architektura2

Z komentarza G. N. Jemieljanowa wynika, że Vignola ustalając proporcje elementów porządków architektonicznych wcale nie stosował się ani do wskazówek witruwiańskich, ani też innych teoretyków staro­żytności. Wzorce swoje wykonywał w oparciu o własne kryteria i opinie jemu współczesnych, kompilując poszczególne elementy pięciu starożytnych porządków architektonicznych w oderwaniu od konkretnej kompozycji, tak jak gdyby ich rola w dziele architektonicznym była decydująca. Słowem był to podręcznik raczej dla budowniczych niż dla architektów. Znamienne jest, że właśnie w XIX wieku, kiedy sztukę architektoniczną zepchnięto do roli zdobienia budynku, publikacja ta miała największe powodzenie i ogromne zastosowanie w praktyce.

NIELICZNE DZIEŁA

images

Tylko nieliczne dzieła traktują o problemach kompozycji, o procesie powstawania za­mysłu, o sztuce, której celem jest nadanie dziełu architektonicznemu specyficznych cech piękna. Z tego względu w piśmiennictwie poświęconym problematyce archi­tektonicznej należy odróżnić dwa typy opracowań. Jeden – to rozprawy na temat obowiązujących reguł kompozycyjnych i zasad, jakimi należy się kierować przy ustalaniu koncepcji przestrzennej oraz drugi – to zbiory praktycznych wiadomości niezbędnych do realizacji budowli, a czasami nawet tylko niektórych elementów tychże budowli. Obok wyżej wymienio­nych typów istniały również i takie opracowania, które łączyły w sobie obydwa zagadnienia, ale te z tytułu ich wszechstronności należy zaliczyć do rozpraw typu pierwszego – do grupy pełnowartościowych traktatów.

WSPANIAŁE OSIĄGNIĘCIA

pobrane

Do iluż to wspaniałych osiągnięć w dziedzinie współczesnych konstrukcji doprowadziła obserwacja natury, pozwalająca poznać rozkład sił i wytrzy­małość różnych struktur. Wystarczy spojrzeć na konstrukcję pajęczyny rozpiętej między drzewami, albo na budowę trzciny, aby móc wyciągnąć z tego wnioski dla nowoczesnych koncepcji budowlanych. Dorobek w dziedzinie teorii architektury jest wystarczająco bogaty i można by mu poświęcić wiele miejsca, zwłaszcza gdyby się chciało wy­kazać różnice i podobieństwa między poszczególnymi tendencjami. Wy­biegałoby to jednak daleko poza ramy tematu określonego niniejszą publikacją. Zwrócić jednak należy uwagę na charakter różnych rodzajów rozpraw, wśród których jest wiele takich, które nie zasługują na miano traktatów teoretycznyęh, gdyż poświęcone są w większej części proble­matyce techniczno-budowlanej, a więc zagadnieniom związanym z wy­konawstwem, z realizacją projektu architektonicznego.

SPRAWDZANA OBSERWACJA

images (1)

Jest to obserwa­cja wielokrotnie sprawdzona na adeptach sztuki, ćwiczących rysunek z modelu żywego. Osobnik krępy, niski, będzie podświadomie upodabniać postać człowieka chudego i wysokiego do swojej struktury, i odwrotnie rysownik wysoki będzie u wysmuklał model przysadzisty i korpulentny. Oczywiście nie oznacza to, by szczególnie  artysta nie potrafił wiernie, bez odchyleń odtworzyć tego, co wid/i i co jest przedmiotem jego studium.Podobne odstępstwa można także zaobserwować w działalności twórczej architektów, chociaż ograniczać się będą do bardzo subtelnych poprawek, nie naruszających reguły generalnej, która wymaga zachowa­nia proporcji, harmonii i ładu przestrzennego, jakie obserwujemy w naturze. Do iluż to wspaniałych osiągnięć w dziedzinie współczesnych konstrukcji doprowadziła obserwacja natury, pozwalająca poznać rozkład sił i wytrzy­małość różnych struktur.

STRZELISTA STRYKTURA

pobrane (1)

Pliniusz określa utworzony przez Lizypa kanon czy moduł, wynikający z przyjętych przez artystę określonych proporcji, w następujący sposób: „Lizyp, jak powiadają, poczynił w rzeźbie znaczne postępy […] czyniąc głowy mniejsze od tych, jakie rzeźbili dawni mistrzowie, modelując ciała bardziej smukłe, suche, aby nadać posągom wygląd bardziej strzelisty […] zmieniając tym sposobem bardziej krępą sylwetę spotykaną w dziełach starych mistrzów”**. Czynił to. rzecz jasna, w intencji, aby jego dzieła były piękniejsze, bliższe ideałowi kształtu postaci ludzkiej. Ale również nie można wykluczyć, że działał zupełnie podświadomie i że być może sam był struktury „bardziej strzelistej” niż „bardziej krępej”.

NA MARGINESIE

pobrane (2)

Na marginesie tych rozważań ze szczególnym naciskiem trzeba pod­kreślić, że nie istnieją żadne dowody na to, aby którykolwiek z wielkich twórców, sporządzając projekt, uciekał się do cyrkla lub rachunku, które z góry mogłyby wyznaczyć proporcje całości, czy leż części całości kompo­nowanego dzieła. Wiedziony tylko i wyłącznie intuicją, z podświadomości swojej czerpał taki zestaw proporcji, który zgodny był z odczuwaną przez niego – jako człowieka – regułą istniejącą w naturze. Były to predyspozycje psychofizyczne, które z czasem udało się skodyfikować w formie uogól­niającej naturalne zjawisko, nigdy jednak nie zostały doprowadzone do jednoznacznego schematu, tak jak w rzeczywistości nie istnieje jeden jedyny schemat człowieka, choć ogólna struktura wszystkich ludzi jest taka sama.