//////

Nieruchomości za granicą

Nie jest ważne czy się interesujesz

Nie jest ważne to czy posiadamy zainteresowania, które wiążą się z architekturą, czy po prostu mamy z nią styczność. Zawsze jesteśmy zmuszeni wręcz do styczności z budownictwem, które albo powstaje dopiero co albo istnieje już od wielu wieków. Większość z nas oczywiście nie będzie się interesowała budownictwem, lecz doskonale będzie sobie zdawała z tego sprawę, iż jest ono jedną z najlepszych rzeczy, które mogły się nam przydarzyć. Dawniej tylko powstawały budowle, które nie wnosiły praktycznie nic. Drewniany szałas w sumie praktycznie wszędzie taki sam, nie oznaczał praktycznie nic nowego. Kiedy zaczęto budować rzeczy murowane, oczywiście skorzystano również z możliwości eksperymentowania przy okazji. Sprawiło to, iż naprawdę możliwe jest zyskanie bardzo wielkich możliwości. Również dzisiaj można w dalszym ciągu wymyślać nowe obiekty, choć wydawałoby się, iż tego się już nie uda wykonać. Warto będzie się dobrze zastanowić nad tym czy nie zaprojektować samodzielnie czegoś, chociaż się tym nie interesujemy.

Nieruchomości lokalowe

Aby można było mówić w ogóle o nieruchomości lokalowej, dany budynek musi zostać wpisany do księgi wieczystej. Dopiero wtedy staje się lokalem mieszkalnym lub użytkowym. Ponadto wraz z takim wpisem podaje się również dane właściciela takiego lokalu, który w obliczu prawa staje się jego pełnoprawnym właścicielem. Warto również wspomnieć, że nieruchomość lokalowa może stanowić odrębną część od nieruchomości gruntowej. Nieruchomość lokalowa zostanie niejako z tej drugiej nieruchomości wyodrębniona. A więc możliwe jest kupienie danego lokalu bez konieczności nabywania gruntu, na którym się on znajduje. Aby dany budynek mógł stać się lokalem, musi spełnić konkretne cechy. Przede wszystkim takki budynek musi składać się z wydzielonych części użytkowych. Muszą się w nim znajdować ściany trwałe, które będą stanowiły o jego całości i nie podzielności. Ponadto wszystkie pomieszczenia znajdujące się wewnątrz takiego budynku, muszą być tak przygotowane aby mogli w nich przebywać ludzie bez narażania swojego zdrowia i życia.