//////

Uncategorized

DWA ASPEKTY

Przede wszystkim, zastanawiając się nad teorią sztuki architektoni­cznej któregokolwiek okresu historycznego, należałoby rozróżnić dwa aspekty, które w różny sposób wpływały na jej formowanie się. Jeden – to aspekt filozoficzny, zaś drugi – zgoła praktyczny. Pierwszy – świato­poglądowy, szerokim wachlarzem obejmujący wszystkie zjawiska życia, myśli i stosunek człowieka do świata otaczającego, drugi – niezwykle rzeczowy, materialny i dający się ująć ścisłymi regułami i zasadami. Zwłasz­cza ten drugi, szczególnie preferowany w poszukiwaniu konkretów, był i jest najbardziej zmienny, gdyż stanowi odbicie empirycznych poszukiwań doskonałości działania w dziedzinie twórczości architektonicznej.