//////

NA MARGINESIE

pobrane (2)

Na marginesie tych rozważań ze szczególnym naciskiem trzeba pod­kreślić, że nie istnieją żadne dowody na to, aby którykolwiek z wielkich twórców, sporządzając projekt, uciekał się do cyrkla lub rachunku, które z góry mogłyby wyznaczyć proporcje całości, czy leż części całości kompo­nowanego dzieła. Wiedziony tylko i wyłącznie intuicją, z podświadomości swojej czerpał taki zestaw proporcji, który zgodny był z odczuwaną przez niego – jako człowieka – regułą istniejącą w naturze. Były to predyspozycje psychofizyczne, które z czasem udało się skodyfikować w formie uogól­niającej naturalne zjawisko, nigdy jednak nie zostały doprowadzone do jednoznacznego schematu, tak jak w rzeczywistości nie istnieje jeden jedyny schemat człowieka, choć ogólna struktura wszystkich ludzi jest taka sama.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *