//////

NEGATYWNY PRZYKŁAD

vatican1

Cały swój wywód w tym względzie Sierakowski charakteryzuje przykładem negatywnym, to znaczy takim, który nie podporządkowuje się tej zasadzie pisze: „Pałac Waty­kanu, z którejkolwiek strony widziany bądź wewnątrz bądź zewnątrz, nie podoba się dla swojego nieporządku”. Z kolei według mego „Jedność zasadza się na tem, ażeby wszystkie części jednego budynku i wszystkie jego ozdoby odpowiadały przedmiotowi głównemu i sprawiały całość razem iedną i samą”, a dalej „Przez prostotę w budownictwie rozumie się to, co iest bez pomieszania, bez zagmatwania, i to co iest przeciwne składa­nemu i zawikłanemu. Prostota więc nie iest ubóstwem, ani iest sprzeczną z bogactwem. Panteon bogaty w ozdoby, iednak iesi prostym; gdyż lego ozdoby są ułożone podług naturalności z rozróżnieniem i łatwością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *