//////

NIELICZNE DZIEŁA

images

Tylko nieliczne dzieła traktują o problemach kompozycji, o procesie powstawania za­mysłu, o sztuce, której celem jest nadanie dziełu architektonicznemu specyficznych cech piękna. Z tego względu w piśmiennictwie poświęconym problematyce archi­tektonicznej należy odróżnić dwa typy opracowań. Jeden – to rozprawy na temat obowiązujących reguł kompozycyjnych i zasad, jakimi należy się kierować przy ustalaniu koncepcji przestrzennej oraz drugi – to zbiory praktycznych wiadomości niezbędnych do realizacji budowli, a czasami nawet tylko niektórych elementów tychże budowli. Obok wyżej wymienio­nych typów istniały również i takie opracowania, które łączyły w sobie obydwa zagadnienia, ale te z tytułu ich wszechstronności należy zaliczyć do rozpraw typu pierwszego – do grupy pełnowartościowych traktatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *