//////

SŁUSZNOŚĆ SWOICH WYWODÓW

hanpenang global city

W tym względzie szczególnie interesująca jest uwaga o konieczności stopniowania ozdób. Sierakowski pisze: „Rzecz iaka iest prawdziwie piękna, kiedy z początku podoba się średnio, podobanie to powiększa się, a na ostatek pięknością zadziwia”. Cytując fragmenty teoretycznych rozważań Sierakowskiego, należą­cego jeszcze do epoki oświecenia, które przywraca sztuce klasycznej ponownie rolę wiodącą w architekturze, warto zwrócić uwagę, że Siera­kowski w równym stopniu interesuje się pojedynczym budynkiem, jak i miastem, a więc generalnie problemami kompozycji przestrzennej. I jeszcze jedno: niewielu teoretyków dla udowodnienia swoich tez podej­muje krytykę dzieł architektonicznych, ażeby jeszcze dobitniej podkreślić słuszność swoich wywodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *