//////

STYMULATOR PROPORCJI

Stymulatorem proporcji nie były tu ani kolumny, ani pilastry, lecz konsekwentny i konstrukcyjnie logiczny .podział bryły na poszczególne części, pozostające w ścisłej – w tym wypadku geometrycznej – zależności od przyjętych proporcji dla całej bryły. Jedno- 125 cześnie, co może być zaskakujące, przy geometrycznej regularności, wy­nikającej z podziału na kwadraty, dla określenia niektórych wielkości zostały przyjęte proporcje wynikające ze „złotego ęięcia”, jak na przykład dobranie stosunku wysokości głównego otworu do wysokości całej bu­dowli. Tymczasem Perrault doskonałość swojego rozwiązania wschodniej fasady Luwru uzyskał metodą znaną klasykom architektury – podziały elewacji budynku podporządkował regule złotego cięcia, tak jak to było powszechnie stosowane w epoce renesansu i w starożytności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *