//////

WSPANIAŁE OSIĄGNIĘCIA

pobrane

Do iluż to wspaniałych osiągnięć w dziedzinie współczesnych konstrukcji doprowadziła obserwacja natury, pozwalająca poznać rozkład sił i wytrzy­małość różnych struktur. Wystarczy spojrzeć na konstrukcję pajęczyny rozpiętej między drzewami, albo na budowę trzciny, aby móc wyciągnąć z tego wnioski dla nowoczesnych koncepcji budowlanych. Dorobek w dziedzinie teorii architektury jest wystarczająco bogaty i można by mu poświęcić wiele miejsca, zwłaszcza gdyby się chciało wy­kazać różnice i podobieństwa między poszczególnymi tendencjami. Wy­biegałoby to jednak daleko poza ramy tematu określonego niniejszą publikacją. Zwrócić jednak należy uwagę na charakter różnych rodzajów rozpraw, wśród których jest wiele takich, które nie zasługują na miano traktatów teoretycznyęh, gdyż poświęcone są w większej części proble­matyce techniczno-budowlanej, a więc zagadnieniom związanym z wy­konawstwem, z realizacją projektu architektonicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *